Stadsgoed verder onder nieuwe naam ‘1012Inc N.V.’
Per 8 juli 2016 heeft de N.V. Stadsgoed een belangrijke wijziging ondergaan. In samenwerking met de gemeente Amsterdam, woningcorporatie Stadgenoot en Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SAREF) is op deze datum het publiek- private investerings- en beheerbedrijf 1012Inc N.V. opgericht. Het doel is om de leefbaarheid in de Amsterdamse binnenstad te verbeteren door strategisch vastgoed aan te kopen en het goed te beheren. Door die aankopen zal het aantal winkels en bedrijven dat bijdraagt aan de leefbaarheid van de buurt toenemen en wordt de balans tussen buurtgerichte functies en functies gericht op bezoekers en toeristen verbeterd. Een continuering van de doelstellingen waarvoor ook voorganger N.V. Stadsgoed zich sinds haar oprichting in 1999 heeft ingezet.
Lees hier het volledige persbericht

De komende tijd is 1012Inc druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl, waaronder een nieuw logo en nieuwe website. Tot die tijd zal de huidige website, met tijdelijk aangepast logo, in de lucht blijven zodat de bedrijfsvoering gewoon door kan gaan. Vanzelfsprekend heeft onze nieuwe naam geen enkel gevolg voor de kwaliteit van onze dienstverlening, deze blijft ook in de toekomst gewaarborgd.